فلسفه، چشم انداز و ماموريت شركت

فلسفه رستا ایمن دارو درباره علم، افراد و دست آوردهای مقرون به صرفه در زمینه پیدا کردن راه حل برای چالش های تقاضا با بهره گیری از افراد با انگیزه و بالاتراز همه این ها پایه گذاری یک سیستم موثر است. ماموریت ما مقرون به صرفه تر کردن خدمات مراقبت پزشکی ، بالا بردن دسترسی به داروها از طریق فراهم کردن ژنریک های مولکولی ، مشابه زیستی و بیولوژیکی برای اجرایی کردن این امر است. ما سعی مان در حفظ بالاترین استاندارد با بهترین عملکرد از طریق تولید و ارائه محصولات به مشتریان است. هدف رستا ایمن دارو شناخته شدن به عنوان الگو در محصولات داروهای ژنریک تخصصی است.