نشستی با دکتر صبا عرشی، فوق تخصص بیماریهای آلرژی و ایمنی شناسی بالینی در خصوص علتهای ایجاد حساسیت و راههای درمان آن:

علل و علائم حساسیت فصلی

اهمیت درمان صحیح در حساسیت

دارو درمانی در حساسیت

تشخیص و تست آلرژی

درمانهای رایج در کنترل حساسیت