نشستی با دکتر علیرضا استقامتی، فوق تخصص غدد درون ریز در خصوص بیماری دیابت، علتهای ایجاد و کنترل آن:

دیابت و عوارض آن

دیابت، شایعترین بیماری متابولیک

علائم شایع بیماری دیابت

علتهای ایجاد انواع دیابت

مصرف میوه در افراد دیابتی

تغذیه و رژیم غذایی در افراد دیابتی