ضد سرطان
  • آپو هیدروکسی اوره
  • دسته دارویی: ضد سرطان، ضد آنمی
  • نام وشکل دارویی: Hydroxyurea 500 mg Capsule
  • آپو فلوتامید
  • دسته دارویی: آنتی آندروژن غیر استروئینی
  • نام وشکل دارویی: Flutamide 250 mg Tablet
  • آپوبیکلوتامید
  • دسته دارویي: آنتی آندروژن - ضد نئوپلاسم
  • نام وشکل دارویی: Bicalutamide 50 mg Tablet