ضد حساسیت
  • آپوسیتریزین
  • دسته دارویی: آنتی هیستامین (غیر خواب آور)
  • نام وشکل دارویی: Cetirizine 10 mg Tablet