داروهای گاسترو ئیت روده
  • آپو لوپرامید
  • دسته دارویی: ضد اسهال
  • نام وشکل دارویی: LOPERAMIDE 2mg Tablet