داروهای شل کننده عضلات
  • آپو تیزانیدین
  • دسته دارویی: ضد اسپاسم
  • نام وشکل دارویی: Tizanidine 4mg Tablet